Rodinný dům ve Vyžlovce, 2017

Stavba rodinného domu vychází z ideální konfigurace terénu parcely, tedy mírný jižní svah.

Svah je ponechán ve svém původním sklonu, pouze jihozápadní část pozemku je doplněna opěrnou zídkou k vytvoření vodorovné plochy přisazené k pobytové terase.

Rodinný dům je koncipován jako jednopodlažní, s vnitřním členěním do několika provozních částí.

Hlavní a největší provozní celek je obytný prostor s kuchyní a jídelnou. Tato část je plynule napojena na velkou západní terasu a menší jižní. Zastřešení jižní terasy slouží jako stínění jižního slunečního svitu. V obytném prostoru je směrem k jihu umístěna kuchyň, odkud bude celkový ideální přehled po domě, pozemku, vstupu na pozemek i okolí stavby.

K obytnému bloku navazuje samostatný blok ložnice rodičů. Pozice ložnice je strategická, je z ní možno vstoupit do obytného prostoru i do terasy. Ložnice má i samostatný vstup z hlavní komunikační chodby domu, vlastní koupelnu s wc a šatnu.

Dalším výrazným blokem je ložnicová část se třemi malými pokoji, velkou koupelnou a šatnou. Všechny místnosti jsou spojeny chodbou, která v celé své délce slouží i jako šatna. Na konci chodby je umístěna nika pro odpočinek a výhled. Osvětlení chodby by mělo být výrazně denní, příjemné. Ve vstupní části chodby je prosvětlená šatna s přístupem do spíže, technické místnosti a vstupního zádveří.

Samostatným celkem je zahradní sklad a carport. Bude navržen tak, aby mohl být realizován v druhé etapě výstavby.

Konstrukčně je stavba koncipována jako dřevostavba s difůzní skladbou obvodové stěny. Dřevěný skelet bude založen na betonových mikropilotech s přihlédnutím k minimalizaci terénních úprav a zemních prací.

Hlavním materiálem fasády bude modřín v bezpovrchové úpravě, ze stejného dřeva by měla být i konstrukce terasy.