Restaurace Nevekabar

Původním zadáním byl klasický periferní sportbar, plný dresů, puků, míčů, hokejek a podepsaných artefaktů všeho druhu. Sportbar měl být samozřejmě doplněn výčepem, televizemi, plátnem na televizní přenosy, sázkovým terminálem a vnitřním grilem na prase. Takové zadání jsme uchopili jako výzvu a vydali se do dosud neprozkoumaných území našich výtvarných i komunikačních dovedností.
Během setkávání se zadavatelem jsme dokázali jeho původně zamýšlenou estetiku výrazně pozměnit a vytvořili prostředí pro intenzivní kolektivní sledování, prožívání a komentování sportovních přenosů. Původně zamýšlený sportbar se také rozšířil na  restauraci s moderní kuchyní.
Restaurace je dvoupodlažní, obě úrovně jsou spojeny otvorem ve stropu, okolo kterého je vytvořen široký ochoz, kde sedí či stojí hosté. Projekční plocha je viditelná z obou úrovní. Důraz byl kladen na velmi kvalitní prostorový zvuk. Veškeré interiérové konstrukce včetně konstrukcí stropu a obkladu jsou zhotoveny ze smrkového dřeva.
Náladu v prostoru je možné upravovat mnoha typy umělého osvětlení. 
V prostoru nakonec nejsou použity žádné sportovní artefakty, presentace národní hrdosti je koncentrována ve stropu, který je doplněn rastrem svítidel dle tvaru i barev české vlajky. Spínačem na baru je možné sepnout po vsítění branky během utkání.

Autor
Petr Pinkas, Jan Žalský, Petr Nacházel / Pinkas Žalský architekti

Místo
Chrudim, Česká republika

Projekt
2009

Realizace
2009