Nájemní dům v Teplého ulici

Půdorysná dispozice nájemního domu odpovídá současným potřebám stavebníků. Tři podlaží prázdných ploch k pronajmutí s možností měnit půdorysy do posledních chvil před obsazením nájemníkem. 
Konkrétní nájemci si příčkují plochy ve svých patrech na kanceláře dle svých firemních manuálů. 
Dům je součástí blokové zástavby na okraji města, blok je to však nedokončený a rozpadlý. Okolní zástavba směrem ven z města se za domem rozpadá do jednotlivých solitérních staveb, tvořících bezkoncepční ráz periferie. Půdorysný obdélník nájemního domu je naražen na hranu chodníku a vyplňuje celou šířku tří původních parcel, čímž drží příčný profil Teplého ulice. Boční fasády jsou slepé, blok je možné dostavět. 
Okolní parcelace má drobné měřítko rodinných domů. Bloky jsou dělené na přibližně desetimetrové pásy. Měřítko původní parcelace se na domu odráží v rastru nosné konstrukce, se kterým splývá. 
Nosná obvodová konstrukce zůstává viditelná, tvoří ji montovaný železobetonový skelet z prefabrikovaných sloupů, průvlaků a stropních panelů. Nosná konstrukce uvnitř půdorysu je redukována na pět sloupů. V nájemních prostorech se však již postupně ztrácí pod vrstvami individuálních změn. 
Hloubka půdorysných modulů u ulice je větší než hloubka dvorních modulů. Do půdorysu je umožněno umístit středovou chodbu. 
Jednotlivá oddělená fasádní pole ortogonální mříže jsou vyplněna skládanou sendvičovou konstrukcí s krycí vrstvou z kompaktního černého laminátu, ze kterého jsou vyrobeny i manuálně ovládané okenice, chránící jižní fasádu před horkem a hlukem. 
Skleněnou přízemní fasádu orientovanou do ulice Teplého kryjí výsuvné textilní rolety v signální oranžové barvě.

Autor
Petr Pinkas, Jan Žalský / Pinkas Žalský architekti

Hlavní dodavatelé
Sostaf, Heřmanův Městec

Místo
Pardubice, Česká republika

Náklady
18 000 000 Kč

Projekt
2004

Realizace
2007