Dostavba rodinného domu v Kostelci u Heřmanova Městce

Rekonstruovaný dům je třípodlažní, první podlaží tvoří sklady a dílny, patro nový obytný prostor a podkroví ložnice. Úpravy se měly týkat pouze obytného patra, kde měla být výrazným způsobem zvětšena velikost a dispozice. Ostatních dvou podlaží se rekonstrukce nedotkla. Vzniklo tak netradiční zadání, kdy se předmětem řešení stalo pouze jedno podlaží, vložené mezi přízemí a podkroví.
Nosná konstrukce původní stavby byla tvořena ocelovými sloupy a rámy, tuto skeletovou konstrukci jsme částečně použili a vsunuli do ní výraznou hmotu nového obytného prostoru.
Původní rodinný dům je navržen v duchu lidové porevoluční architektury, nebylo možné na tento typ architektury jakýmkoliv způsobem navazovat při hledání výrazu nové části stavby. Nová vložená hmota je proto na ostatních podlažích nezávislá materiálově, geometricky, měřítkem i v barevnosti. Hmota zabírá celé podlaží, ve vstupní části je doplněna zimní zahradou.
V původním koncepčním návrhu byl celý nový vložený objekt prosklený, v průběhu realizace se boční strany na přání investora částečně uzavřely stěnami.
Vykonzolovaný objem vytváří v přízemí dvě parkovací stání pro osobní automobily. Střecha  je využita jako obytná terasa k ložnicím. Dům je situován v příkrém jižním svahu, vykonzolovaná část je vnímána převážně z podhledu, jak levituje nad velkou zahradou majitelky.
Celý obytný prostor je lemován terasou, ze které je možné vstupovat do zahrady a ostatních částí pozemku. 
Zábradlí terasy je navržené jako nosník pro zavěšení truhlíků na květiny majitelky, v průběhu roku z obou teras stékají barevné vodopády květů.

Autor
Petr Pinkas, Jan Žalský, Lucie Chytilová, Eliška Podzimková / Pinkas Žalský architekti

Hlavní dodavatelé
Sostaf, Heřmanův Městec

Místo
Kostelec u Heřmanova Městce, Česká republika

Náklady
3 000 000 Kč

Projekt
2010

Realizace
2010