Památník aviatika Jana Kašpara

1. místo v architektonické soutěži

Popis a zdůvodnění navrhovaného řešení památníku
Památník formou a symbolikou oslavuje Jana Kašpara jako zakladatele české aviatiky.
Památník je navržen na místo definované soutěžními podmínkami, tedy před objekt Magnum na místo původně plánovaného modelu města Pardubic. Do projektem definované budoucí dlažby Třídy Míru, je vložen kruh o průměru 6,6 metru, vyskládaný z betonových broušených a leštěných tmavě šedých prefabrikovaných dílců. 
Ve středu kruhu je osazen sloup – stožár, vlastní těleso památníku. Sloup s kruhovou podstavou o průměru 1 metr se směrem vzhůru zužuje, vzniká  jasná vertikální hmota, směřující do vzduchu, do nebes.
Návrh památníku nevyžaduje kácení stávajícího stromu, který se nachází v těsné blízkosti. Naopak, blízký strom je dobrým měřítkem při vnímání výšky památníku.
Srdcem památníku je tlumené červené světlo, tzv. překážkové návěstidlo malé svítivosti ve výšce 37,25 metru. Jedná se o typ svítidla, používaný při ochranném označení výškových budov a pro dobrou orientaci pilotů při nočních letech. Svítidlo - překážkové návěstidlo je umístěno do výšky nad okolní budovy tak, aby jeho světlo bylo patrné nejen z prostoru Třídy Míru, ale i ze širokého okolí.
Jako další oslavný atribut letectví je stožár doplněn větrným rukávem, tradiční pomůckou pro stanovení síly a směru větru. Větrný rukáv je kotven na otočný nerezový držák, textilní část je provedena v tradiční červenobílé barevné kombinaci.
Takto navržený stožár je v symbolické rovině nejen památníkem Jana Kašpara, ale i oslavou letectví jako takového.
Práce a činy Jana Kašpara byly ve své době vnímány jako velkolepé a úžasné. Tato úžasnost je v návrhu památníku projevena vzdušností, vertikalitou a jednoznačným  odkazem k výšce. 
Autorům návrhu přišla pouze výrazně vertikální a k výškám odkazující forma  důstojná jako oslava – symbol – památník slavnému aviatikovi. Památník je navržen do prostorové kompozice okolních výškových budov (objekt Magnum, objekt České Pojišťovny, Zelená brána na protilehlém konci Třídy Míru).
Výška památníku (spodní hrana svítidla) je 37,25 metru nad dlažbou, tedy úroveň nad okolními budovami a se symbolickým výhledem nejen na Prahu, cíl slavného prvního letu v roce 1911, ale i na celý panoramatický horizont.
Okolí památníku je velmi výrazově přeexponované (výkladní skříně  objektu Magnum, velkoformátová reklama na paláci Magnum, další reklamy a poutače v bezprostředním okolí). I to je jeden z důvodů, proč není památník umístěn do tohoto rušného kontextu, kterému nemůže výrazově konkurovat, ale do výšky, kde je osamocen a je možné ho vnímat.
Do parteru budoucí Třídy Míru je vložen pouze široký kruhový sloup, neexistuje žádná možnost poškození nebo destrukce, krádeže či pokusů o zdolání výšky.
Návrh památníku neskrývá ambice stát se městským meeting-pointem pro setkání v denních i nočních hodinách.

Popis materiálového a technologického řešení, časový harmonogram realizace
Sloup je navržen jako betonový monolit s precizně vybroušeným, hladkým a lesklým povrchem, na kterém se z podhledu bude odrážet obloha. 
Po vybroušení bude povrch napouštěn voskem a látkami pro ochranu před povětrností.  Bude použit probarvený šedočerný cement, který po vybroušení bude působit jako teracový lesklý monolit.
Do výšky 3 metry je sloup obložen bronzovým opláštěním, jehož tloušťka je zapuštěna do hmoty sloupu, povrch bronzu tedy lícuje s povrchem lesklého betonu. Na straně do Třídy Míru je v reliéfním provedení v opláštění vertikálně umístěn nápis „ JAN KAŠPAR 1883-1927“. 
Sloup je vetknut do základové patky. Její přesná dimenze a konstrukce bude dodefinována po zjištění základových podmínek v místě památníku.
Přesný geometrický tvar sloupu je komolý kužel, ve výšce 36m je na horní podstavu kotvena nerezová konstrukce, vynášející LED svítidlo, větrný rukáv a hromosvod.
Červené překážkové svítidlo malé svítivosti je tvořeno válcem pokrytým LED diodami, tedy typem zdroje, který je v současnosti prioritně používán v ochranných návěstidlech, veřejném osvětlení, apod. Energetická náročnost tohoto svítidla je minimální, odhadem 200-250W.
Těleso svítidla je vloženo do skleněného válce z tvrzeného bezpečnostního skla, jehož plášť je dělen na segmenty, z nichž každý je možné otevřít a umožnit tak přístup ke svítidlu.
Výška a konstrukce svítidla je navržena tak, aby bylo možné provádět případné servisní práce z montážní plošiny.

Autor
Petr Pinkas / MITIS

Místo
Pardubice, Česká republika

Projekt
2013