Malý dům v Rybnici

Rodinný dům pro trvalé bydlení dvou osob (užitná plocha 42 m²).

Konstrukce výhradně ze dřeva a hlíny, požadovaná životnost max. 50 let.

Stavba vlastními silami, ideálně z vlastní hlíny a vlastního dřeva.

Jediná obytná světnice s kuchyňským koutem a stolem, doplněná spacím koutem. Oddělené zádveří, koupelna a wc s lázeňskými kamny. Malá samostatná pracovna – trucovna. Sedlová střecha s titanzinkovou krytinou, severní stěna (provozní část) nižší, jižní stěna (světnice) vyšší s prosklením do zahrady.

Uložení palivového dřeva pod domem.

Pozemek bez zpevněných ploch, úzká pěšina k místní komunikaci.

Jižní příkrý svah, umístění v zahradě mezi stávajícími ovocnými stromy.

Modřínová nosná konstrukce uložená nad svažitý terén na betonové prolévané patky. Trámová konstrukce podlahy vyplněná akumulační vrstvou jílu, zaizolována konopnou izolací canabest a zaklopena modřínovými masivními prkny.

Dřevěný rám obvodových stěn vyplněn nepálenými cihlami vlastní výroby, zateplen konopnou izolací a obložen modřínovými prkny bez povrchové úpravy.

Zemina použitá v podlaze a stěnách (nepálené cihly) částečně z vlastního pozemku.

Vnitřní příčky z modřínových nehoblovaných prken, záklop střechy z modřínových krajin.

Hliněné výplně nosného rámu bez povrchové úpravy.

Veškeré skladby bez použití hydroizolací a parozábran.

Dřevěná zdvojená okna typová, standardizovaných rozměrů.

Vytápění kuchyňským sporákem na dřevo, druhá lázeňská kamna pro ohřev teplé vody.

Toaleta kompostovací separační.

Autor
MITIS | Petr Pinkas

Spolupráce:
Pinkas Žalský architekti

Hlavní dodavatelé
Truhlářství Pavel Farský a stavba svépomocí

Místo
Rybnice, Česká republika

Náklady
1 000 000 Kč

Projekt
2010-11

Realizace
2011-12